Let op!

Redotennis kan niet garanderen dat de groep waar u voor inschrijft, ook daadwerkelijk altijd tot deze groepsgrootte kan komen. Bij 1 speler meer of minder in uw groep zal geen contact met u worden opgenomen. De kosten zijn evenredig aan het aantal spelers dat in uw groep traint. Bij meer dan 1 speler verschil neemt Redotennis contact met u op en zoeken wij gezamenlijk naar een oplossing. Redotennis zal niet het financiële verlies van het aantal leerlingen in een groep compenseren.

Artikel 1

Een tennisles/padelles duurt 50 minuten, een half uur duurt 25 minuten. De trainer heeft na ieder lesuur 10 minuten pauze voor lunch, overleg met spelers/ouders, bijhouden administratie. Spelers hebben wel 60 minuten beschikking over de tennisbaan/padelbaan.

Artikel 2

De zomer training te bestaat uit 18 trainingen m.u.v. de feestdagen deze worden niet mee berekend.

Artikel 3

De cursist meldt zich aan voor het aantal weken dat bij de cursus staat aangegeven en is daardoor verplicht het totale cursusgeld te voldoen.

Artikel 4

Het lesgeld dient binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te zijn. Wanneer een herinnering gemaakt moet worden, worden de administratie kosten (€ 5,00 per herinnering) bij de cursist in rekening gebracht. Mocht er gekozen worden voor incasso 1 of 2 termijnen wordt het bedrag automatisch afgeschreven via machtiging van het inschrijf formulier. Indien incasso door toedoen van cursist niet mogelijk is zal € 5,00 extra administratiekosten in rekening worden gebracht voor iedere nieuwe incasso.

Artikel 5

Indien lessen uitvallen wegens weersomstandigheden geld de regel 1e voor de klant, 2e wordt ingehaald, 3e voor de klant, 4e wordt ingehaald en daarna alles binnen de mogelijkheden. Geplande inhaallessen die door weersomstandigheden niet door kunnen gaan, worden niet ingehaald.

Artikel 6

Bij uitval van training door ziekte van de leraar of een aan de leraar toe te rekenen oorzaak zal de trainer worden vervangen, of zullen de trainingen worden ingehaald.

Artikel 7

Trainingen om welke reden dan ook verzuimd door de cursist zijn voor rekening van de cursist.

Artikel 8

De leerling kan niet van de leraar verlangen dat deze aan een door de leerling aangewezen "derde" lesgeeft in geval van verhindering van de leerling. In overleg kan hier met instemming van de trainer wel toe worden overgegaan.

Artikel 9

Na inschrijving vindt geen restitutie van het lesgeld meer plaats. Ook als de cursus door u voortijdig moet worden afgebroken vindt geen restitutie plaats. Er mag wel een vervanger van gelijke sterkte worden gestuurd voor het inhalen van de uitgevallen lessen.

Artikel 10

Tijdens de nationale en regionale vakanties en nationale feestdagen vindt er in principe geen training plaats tenzij door de vereniging, trainer en cursisten anders wordt overeengekomen. Denk hierbij aan de mogelijkheid voor het inhalen van uitgevallen lessen.

Artikel 11

Redotennis is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventuele daaruit voortvloeiende schade en/of blessures, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.

Artikel 12

Alle informatie over lesduur en lestarieven is onder voorbehoud van druk- en schrijffouten. Redotennis heeft het recht om druk-en/of schrijffouten deze te corrigeren, en zal haar leerlingen hiervan op de hoogte brengen.

Artikel 13

De cursist dient zelf zorg te dragen voor het benodigde clublidmaatschap bij de tennisclub/padelclub waar de lessen/trainingen worden gevolgd.

Artikel 14

De lescyclus bestaat uit 18 lessen, er geldt een garantie van 16 lessen voor de cursist (i.v.m. weersomstandigheden).